ASMEK Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları
Ana Sayfa
Anasayfa
Kurumsal
Kalite Politikamız & Hedeflerimiz
Başkanın Mesajı
Kurs Branşlarımız
Kurslar
Kurs Merkezleri
Ürün Satış Ofisi
Kursiyerlerimizden
Sık Sorulan Sorular
Linkler
Şikayet ve İstekleriniz
Yılık Plan Örneği
Foet Kodları
Arıza bildirim tespit ve Takip formu
ONLİNE KAYIT FORMU
 

Untitled Document

 Kuruluş amacı

 1. Antalya'lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek,

 2. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

 3. Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek,
  Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur

Hedef kitlesi

 • Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış olanlar
 • Bir meslek eğitimi alma imkanı bulamamış yada herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olanlar
 • Yeni bir meslek, hobi yada sanat edinmek isteyenler
 • Sosyal çevre edinmek yada çevresini genişletmek isteyenler
 • Kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemek isteyenler
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan özürlüler
 • Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar
  Topluma yeniden kazandırılması gereken sokak çocukları, çocuk ıslahevlerinde kalanlar, ruh ve sinir hastaları, cezaevlerindeki mahkumlar ve huzurevlerinde kalan yaşlılar

Yasal Dayanaklar

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 • 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
 • Halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge
 • 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
 • 3308 Mesleki Eğitim Kanunu

Müfredat

Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)'nin 2006 yılında imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıştır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir

Eğitim Türü

ASMEK, yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonudur. Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her Antalya'lı ASMEK kursiyeri olabilir. Buna göre ASMEK'te kursiyer alt yaş sınırı 15'dir. Üst yaş sınırı yoktur.

Sertifika 

Kurs Bitiminde modüler programdaki kursların bütün modülleri tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilmektedir.Modül tamamlayan kursiyerlere de tamamladığı modülün transkript verilmektedir.

Kurs Ücreti  

ASMEK'in Antalya'lılara sunduğu bütün hizmetler (Tüm branşlar, özel eğitimler, halk seminerleri, sergiler, sağlık taramaları vb.) ücretsizdir.

Kurs Binaları

ASMEK kurs merkezleri Tahsis ve Kiralama olmak üzere iki yöntemle belirlenmektedir. Tahsis yönteminde, ilçe belediyeler ile kamu ve özel kurumlarca ASMEK'e bina tahsis edilmekte; kiralama yönteminde ise, kursun açılacağı bölgede, uygun bina tespit edilerek sahibinden rayiç bedel üzerinden kiralanmaktadır. Kurs binalarının tüm giderleri (donanım, elektrik, su, temizlik, ısınma vb.) ASMEK tarafından karşılanmaktadır.

ASMEK BİLGİ İŞLEM
E-Mail Ana Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi