23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ASMEK HAKKINDA

Kuruluş Amacı

1-Antalya'lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, 

aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak,  kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde

yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek.

2-Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

3-Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kalite Politikası

"Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla;

Kursiyerlerimizin beklentileri, Yasal şartlar, Kalite Yönetim Sistemi şartları, bilim ve teknolojideki yenilikler doğrultusunda sistemimizi sürekli 

iyileştirmek ve kursiyerlerimizin memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır."

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kalite Hedefleri

2015 – 2016 Eğitim- Öğretim Yılında,

2014– 2015 Eğitim-Öğretim yılına oranla açılan meslek edindirme kurs sayısını % 20 arttırmak.

2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılına oranla açılan branş sayısını %20 arttırmak.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 5 adet kurs merkezi açmak.

Kursiyer ürünlerinden oluşan 2 adet sergi düzenlemek.

Personelimize Kalite Standartları, Kişisel Gelişim ve Performans Yönetimi eğitimlerini düzenlemek.

Usta öğreticilere 1 adet hizmet içi eğitim düzenlemek.

Çalışan motivasyonunu arttırmak amacıyla 1 adet etkinlik düzenlemek.

Kursiyer memnuniyet oranını %90 seviyesine çıkarmak.