23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ALMANCA SEVİYE A1

Bu branşın eğitim süresi 120 saat olup kursiyerlerin basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma. Almanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.