23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN)

Bu branşın eğitim süresi 232 saat olup bağlamayı, bozuk düzende, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır. Program dahilinde müziğin temel öğeleri, bozuk düzende hüseyni (kerem) dizisi, bozuk düzende 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bozuk düzende rast ve sabâ (derbeder ve kalenderi dizisi), bozuk düzende kürdi ve hicaz (garip) dizisi, bozuk düzene uygun halk müziği repertuarı konularında eğitim verilmektedir. Bu programda eğitim alan kursiyerler müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.