23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

BATİK

Desen tasarımı yapabilen, renk ve batik boyama teknikleri kullanarak, değişik efektler, estetik ve dekoratif kumaş yüzeyleri oluşturabilen ve kullanıma hazırlama bilgi ve becerisi kazandıran eğitim programıdır. Toplam eğitim süresi 144 saat olan branş temel tasarı ilkeleri, renk ve doku gibi konularda kursiyerlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, atölyelerde, kendi işinde vb. yerlerde çalışabilirler.