23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgisayarda F klâvye ile on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, belge akışı, dosyalama ve arşivleme sistemleri, yazı türü belirtme, içerik oluşturma, kompozisyon yazma ve rapor hazırlama konularında bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmek amacıyla toplam 296 saat eğitim veren kurs programıdır. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler arşivleme ve dijital arşivleme ile ilgili firma ve kurumlarda çalışabilirler.