23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

Bu branşın eğitim süresi 304 saat'tir.işletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu başlıkları: ticari defterler ve belgeler, fatura ve irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, işletme ve yevmiye defterleri, bilanço, kıymetli evraklar, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir.

İstihdam alanları: mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler.