23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA

Bu branşın eğitim süresi 32 saat'tir.bu program ile temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu başlıkları: kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu hazırlama yazılımı.

İstihdam alanları: eğitim programı, kursiyerlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve alanlarında istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.