21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA

Bu branşın eğitim süresi 32 saat'tir.bu program ile temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu başlıkları: kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu hazırlama yazılımı.

İstihdam alanları: eğitim programı, kursiyerlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve alanlarında istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.