21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

CANLI ÇİÇEK TANZİMİ

Toplam eğitim süresi 72 saat olan kursun amacı tekniğe ve modele uygun olarak araç-gereç hazırlayan ve canlı çiçek tanzimi yapabilen kişiler yetiştirmektir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, süs bitkileri seraları, peyzaj büroları, park –bahçeler, otel, tatil köyü, kendi iş yerinde veya ev lerinde çalışabilirler.