23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA

Tekniğe ve modele uygun çuvalı sertleştiren, kalıp hazırlayan, renklendiren, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilen kişiler yetiştirmek amacıyla toplam 88 saat verilen kurs kapsamında kursiyerlere çuvalı renklendirme ve şekillendirme becerisi kazandırılır. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyeler, ev aksesuarı yapan atölyeler, kendi iş yeri veya evinde çalışabilirler.