23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

DAVUL DERİSİ ABAJUR YAPMA

Modele uygun hazırlık yapan, teknikleri uygulayan ve süsleyerek davul derisi abajuru yapabilen kişiler yetiştirmek amacıyla kursiyerlere toplam 96 saat eğitim verilmektedir. Kurs kapsamında davul derisini şekillendirme, gölgelendirme ve renklendirme gibi konular işlenmektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler, kendi işyerinde veya kendi evinde çalışabilirler.