23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME

Program dâhilinde ahşap malzeme bilgisine sahip, ahşap objeye uygun hazırlık yapan, ahşaba oyma, kakma, tornalama gibi teknikleri uygulama ve renklendirmesini yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Bu branşın eğitim süresi 312 saattir. Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, desen panosu, desen çizme ve aktarma, ahşap süslemede boyama, dekoratif işlemler, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması konularında eğitim verilen bu branşta eğitim alan kursiyerler, ilgili sektördeki atölye ve işletmelerde çalışabilir, kendi iş yerlerinde üretim yapabilirler.