23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI-PHP GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 80 saat'tir. İnternet programcılığı için gerekli programları kurarak, programlama ve veri tabanı yönetimini yapabilen kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler bilişim teknolojileri alanında; bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, lojistik ve taşıma firmalarında, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.