23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ELDE KORDON İŞİ

Kursiyerlere tekniğe uygun desen araştırıp hazırlayabilme, elde kordon tutturma tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak amacıyla eğitim veren toplam eğitim süresi 256 saat olan bir programdır. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.