23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ELDE KURDELA İŞİ

Toplam eğitim süresi 352 saat olan bu programda kursiyerlere elde kurdele işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve kurdele işi tekniklerini uygulayabilme becerisi kazandırılır. İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, basit nakış temel iğne teknikleri, basit nakış iğneleri, kurdele işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri konularında kursiyerleri uzmanlaştırmaya yönelik eğitim verilen bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.