21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

ELDE TÜRK İŞLEMELERİ

Elde Türk işlemeleri tekniklerine uygun desen araştırıp, araç-gereci işlemeye hazırlayarak işleme tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılan programın toplam eğitim süresi 360 saattir. Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen panosu ve tasarımları, tel kırma, hesap işi, elde Türk işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri konularında eğitim vermektedir. Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.