23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

İLK YARDIM

Hastalık ve yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim programının eğitim süresi 96 saattir. İlk yardım temel ilkeleri ve mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler aile ve tüketici bilimleri alanında çalışabilirler.