23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ

Bu branşın eğitim süresi 200 saat'tir. Türk işaret dilini (tid) aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle iletişim kurabilme, istenilenleri anlatabilme, işaret dilinde tercümanlık yapabilme ve  işaret dilini öğretebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olma, işaret dili programından sertifika alma şartları aranmaktadır.

Konu başlıkları: işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, tid özelliklerine göre cümleler, tid cümlelerinde ekler ve zamanlar, tid cümlelerinde öğeler, tid’e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, tid kurallarına göre çevirmenlik.

İstihdam alanları: programı bitiren kursiyerler, kazandıkları mesleki yeterlilikler doğrultusunda bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarında çalışabilirler.