23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

KANAVİÇE

Kursa katılan kursiyerlere kanaviçe tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefleyen kursun toplam eğitim süresi 232 saattir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.