21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

KEÇE YAPIMI

Bu branşın toplam eğitim süresi 224 saattir. Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek yaka çiçeği yapabilme bilgi becerisi kazandırmak amacıyla eğitim vermektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyeler, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.