23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

KURANI KERİM TECVİDLİ OKUMA

64 saatlik programın eğitiminde Kur’an-ı Kerim’i tecvit ve mahrecine uygun okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Branşın eğitimlerinde kursiyerlere tecvit kaideleri öğretilir. Programı tamamlayan kursiyerler, Kur’an-ı Kerim’i hatasız tecvit kaidelerine uygun olarak okuyabilme becerisi kazanır. Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.