21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

LATİN DANSLARI

Ritmik hareketleri aktivitelerde kullanarak latin dans figürlerini uygun olarak yapabilme becerisi kazandıran bu branşın toplan eğitim süresi 72 saattir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler müzik ve gösteri sanatları alanında; animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.