23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

LATİN DANSLARI

Ritmik hareketleri aktivitelerde kullanarak latin dans figürlerini uygun olarak yapabilme becerisi kazandıran bu branşın toplan eğitim süresi 72 saattir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler müzik ve gösteri sanatları alanında; animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.