23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

MAKİNEDE MARAŞ İŞİ

Kursiyere makinede Maraş işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, Maraş işi tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı toplam eğitim süresi 320 saat olan bir eğitim programıdır. Geleneksel Türk İşleme Sanatları, makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, makinede Maraş işine hazırlık, makinede Maraş işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri konularında kursiyerleri geliştirmeyi hedefleyen kurs sonrasında kursiyerler, mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.