23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

MASÖR

Bu branşın eğitim süresi 608 saat'tir. Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Masör/masözün kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, spa, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde,spor merkezleri ve salonlarında çalışabilirler.