23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

MESLEKİ İNGİLİZCE (KONAKLAMA)

Bu branşın eğitim süresi 64 saat olup mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak İngilizce’de dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır. Kursiyerlerde, İngilizce seviye A2 programından sertifika alma şartı aranmaktadır. Konaklama sürecinde gerekli olan konuşma, okuma ve yazma becerisini kazandırmak amacıyla verilen eğitim sonucu kursiyerler bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.