23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

MİNYATÜR

Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programının toplam eğitim süresi 784 saattir. Doku, nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, renk, tasarı ilkeleri, geleneksel desen, basit motif çizimleri, kır çiçekleri, ağaç, hayvan, bitki ve insan motifleri, bulut ve basit geometrik motifler konularında kursiyerlerin uzmanlaşması hedeflenmektedir. Mesleki yeterlilik kazananlar, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, geleneksel el sanatlarını onarma projelerinde görev alabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilir.