23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

OFİS PROGRAMLARI

Bu branşın eğitim süresi 72 saat olup bu programla kursiyerlere, bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, sunum hazırlama programı gibi ofis programlarını daha etkili kullanabilmeyi sağlayan program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek kursiyerlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.