21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

OKUMA-YAZMA 1.KADEME

Temel okuma-yazma yeteneği kazandıran bu branş ile kursiyerlere okuma yazma becerisinin yanı sıra, matematik ve temel yaşam becerisinin de kazandırılması amaçlanmakta, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumlar edindirilmeye çalışılmaktadır. Toplam eğitim süresi 120 saat olan bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma yazma becerisi kazandırılmaktadır.