23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

OKUMA-YAZMA 2.KADEME

Bu branşın toplam eğitim süresi 180 saattir. Bu eğitimi alan kursiyerlerin okuma-yazma, yaşam becerisi, Matematik, Türkçe, Sosyal bilgiler, Fen ve Teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir. Kursu başarı ile bitirenlere 2. kademe okuryazarlık belgesi (ilkokul) verilir.