23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ÖN MUHASEBE

Bu branşın eğitim süresi 296 saat'tir. Haftalık ödeme planını çıkartma, günlük nakit akışını denetleme, stok takibi yapma, müşteri çek ve senetlerini bankaya verme, firma çeklerinin takibini yapma, kasa defterini yazma ve kasa denkliğini sağlama, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapma, evrak intikalini sağlama, bilgisayar kullanma bili ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu başlıkları: bilgisayar kullanma, ticari defter ve belgeler, perakende satış belgeleri, fatura, irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, paket program yükleme, cari hesaplar, çek-senet, ön muhasebe, bakım ve yedekleme.

İstihdam alanları: mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde, muhasebe, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ofislerinde ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.