23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

OSMANLICA'DA KOLAY METİNLER

Toplam eğitim süresi 64 saat olan bu branşta kursiyerlere Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Harfler ve rakamların mahiyeti, kolay imla kaideleri konularında uzmanlaşma sağlayan kurs programında mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler Osmanlı Türkçesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı gazete ve dergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi iş sahalarında çalışabilirler.