21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE HIRKA ÖRME

Branşın eğitimlerinde şiş örücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğü temel teknikleri, şekillendirme, kol kesimi, reglan kol kesimi, cep örme, yaka, şiş örücülüğünde karışık tekniklerden model üretme, süsleme konu başlıkları altında modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, hırka örme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Toplam eğitim süresi 240 saat olan kurs sonrası mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir evlerinde üretim yapabilirler.