23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA

Bu Branşın Eğitim Süresi 184 saat'tir.

Tabii çiçekleri ayrıntılarına inerek aynen kopya etme veya ana hatlarını muhafaza ederek yeniden meydana getirmeye yönelik bir el sanatıdır. Branşın eğitiminde kursiyerlere, tabii kumaştan çiçek yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.