23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

TAKILAR(MİSİNALI-ÇİVİLİ-ÖRME-DÜĞÜMLÜ)

Uygulanan eğitim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bu branşın toplam eğitim süresi 232 saattir. Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, renk, takı tasarımı, makrame örgü ve kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları konu başlıkları altında eğitim verilmektedir. Mesleki yeterliliklerini kazanan kursiyerler, el sanatları teknolojisi sektöründeki işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde ve takı tasarımı yapan firmalarda çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.