21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

TELKARİCİ

Bu programda; kursiyerlere altın veya gümüş telleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde etme, bunları birbirine, bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile birleştirme bilgi ve becerisi kazandırılır. Toplam eğitim süresi 120 saat olan kurs kapsamında eğitim verilen konular; alaşım metalleri ve kimyasallar, yarı mamul, kuyumculukta kaynak, telkari, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan nitelikli bireyler kuyumculuk teknolojisi alanında; sektördeki büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde, iş bulabilir, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı elemanı olarak çalışabilirler.