23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

TEMEL MUHASEBE

Kursiyerlere temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanmasının öğretildiği kursun toplam eğitim süresi 168 saat'tir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programının konu başlıkları; muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap planı, bilanço gelir tablosu ve muhasebede kullanılan diğer önemli tabloların açıklamaları eğitimleri, uygulamalı olarak etasqlv8 muhasebe paket programlarıdır. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.