23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmek amacıyla toplam 344 saat eğitim veren kurs programıdır. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler büro yönetimi ve sekreterlik alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, resmi ve özel kurumlarda, kendi işyerinde vb. Yerlerde çalışabilirler.