23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

TEZHİP

El yazması eserleri, hüsn-i hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Eğitim süresi 640 saat olan bu branşta geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, rumî motifler, bulut ve basit geometrik motifler, hayvansal motif ve figürler uygulanarak kursiyerin gelişimi hedeflenmektedir. Bu programı tamamlayanlar, geleneksel el sanatları üretim ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.