23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ÜÇ BOYUTLU NESNE MODELLEME (3DMAX)

Bu branşın eğitim süresi 160 saat‘tir. Bu programla kursiyerlere; bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak nesne çizebilme becerisi kazandırılır

 konu başlıkları: temel modelleme komutları, nesne biçimlendirmesi, sanal ışık, sanal kamera.

İstihdam alanları: kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler görsel-iletişim sektöründe; kendi iş yerlerinde, fabrikalarda, sektördeki çeşitli çizim ve tasarım bürolarında çalışabilirler.