21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

VERİ TABANI(ACCESS)

Bu branşın eğitim süresi 88 saat'tir.bu programda her türlü veri tabanı uygulamalarını ve yönetimini yapabilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu başlıkları: veri tabanı planlama, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar, kaynak dosyaları ve veri tabanında güvenlik.

İstihdam alanları: bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.