23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1

Bu branşın eğitim süresi 128 saat olup Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların basit düzeydeki ihtiyaçların karşılanabilmesi adına Türkçe’de bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır. Kursiyerlerin günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecek ve içecek, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanması hedeflenmektedir. Programı tamamlayarak Türkçe okuma–yazma öğrenen kursiyerler, Türkçe’de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel düzeyde kendilerini ifade edebileceklerdir.