23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A2

Bu branşın eğitim süresi 160 saat olup bireylere, konuştuğu kişilerle ileri düzeyde ihtiyaçları karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri, Türkçe sözcükleri ve dil yapılarını kullanarak dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırılır. Programa katılacak kursiyerlerde, Yabancılar için Türkçe seviye A1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır. Kursiyerlerin günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecek ve içecek, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanması hedeflenmektedir. Türkçe’de gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan kursiyerler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.