23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

YAĞLI BOYA RESİM

Toplam 368 saat süren kurs, yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, yağlı boya resim gibi konularda kursiyerlerin eğitimini sağlamayı amaçlayan kurs sonrasında mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, sanat ve tasarım alanında, özel kurs ve galeri mekânlarında, kendi ev ve işyerinde üretim yapabilir bu üretimlerinden kazanç elde edebilirler.