23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

YUNANCA SEVİYE A1

Bu branşın eğitim süresi 120 saat olup kursiyerlere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Yunanca’da bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kursiyerlerin günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecek ve içecek, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanması hedeflenmektedir. Yunanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.