Fen Bilgisi Dersinin Önemini AKBEM'de Öğreniyoruz

25-03-2019
asmek-haberler

Günümüzde eğitim sisteminde temel amaç, mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu da üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Bu beceriler; gözleme, sınıflandırma, karşılaştırma, iletişim, sonuç çıkarma, ölçme ve sayıları kullanma, uzay ve zaman ilişkilerini kurma, yordama önceden kestirme bilincini oluşturmakla gerçekleşir.


Altındağ AKBEM ve Milli Egemenlik AKBEM'deki Fen Bilgisi dersimizde sayesinde öğrencilerimizin; yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri amaçlanır. Hayata kolayca uyum sağlamaları, çevreyi çok iyi gözlemlemeleri, olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarak sonuç elde etmeleri sağlanır.


Uygulama derslerinin bir parçası olan deneyler sayesinde de öğrencilerimiz; soru sormayı,problem belirleyip gözlem yapmayı,hipotez kurmayı, veriler toplamayı,analiz yapmayı, sonuç elde etmeyi,genellemelere varmayı öğrenirler. Bu haber 152 kişi tarafından okunmuştur.


Öğretmen Girişi
Personel Girişi