Kelime Haznesinin Önemini AKBEM'de Öğreniyoruz

08-08-2019
asmek-haberler


Kelime öğretimi, Türkçe dersleriyle sistemli bir şekilde yapılmaktadır. Türkçenin ana dili olarak öğretiminde amaç, dil becerilerini geliştirmektir. Çocuklarımızın bu becerilerinin geliştirilmesiyle, hem anlamaları hem de duygularını - düşüncelerini tam ve doğru olarak anlatmaları sağlanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AKBEM Kurs Merkezlerinden Korkuteli  AKBEM'deki Türkçe kursumuz sayesinde öğrencilerimize, kelime öğretimi sistemli bir şekilde sağlanarak; anlama ve anlatma becerilerinde gelişme, kelime hazinesini zenginleştirme bilinci aşılanmaktadır.


Kelime hazinesi, bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda bellekte depolanan birikimi ifade etmektedir. Bu birikimi en verimli şekilde artırma ve kullanmayı sağlayacak ortam, Kurs Merkezlerimiz deki Türkçe derslerimiz sayesinde sağlanmaktadır.Derslerimizdeki kelime hazinesini zenginleştirme çalışmaları ile öğrencinin hem dili iyi kullanması hem de düşünce dünyasını geliştirmesi sağlanır.Bu haber 1438 kişi tarafından okunmuştur.


Öğretmen Girişi
Personel Girişi